//////

Laboratorium

Podstawowy sprzęt laboratoryjny-naczynia chemiczne

Do takich naczyń zaliczamy: kolbę miarową, kolbę Schlenka, kolbę ssawkową, krystalizator, naczynko wagowe, parowniczkę, próbówkę, rozdzielacz, wkraplacz, wymrażacz, zlewkę. A także menzurkę, która jest w kształcie cylindra otwartego z jednej strony i zamkniętego z drugiej, które ma narysowaną lub wyszlifowaną precyzyjną skalę objętości; cylinder Nesslera- szklane naczynie laboratoryjne o ustalonej objętości, na ściankach nie posiada szczegółowej podziałki objętości, zaznaczona jest jedynie kreska objętości nominalnej i ewentualnie jej połowy; eksykator- naczynie laboratoryjne ze szkła, lub czasem z tworzywa sztucznego o kształcie głębokiego garnka, zamykane pokrywą ze szlifem płaskim; kolbę, która służy do przeprowadzania reakcji chemicznych, przechowywania odczynników, destylacji i wielu innych procesów prowadzonych z ciekłymi materiałami; ampułę- jest to absolutnie szczelne szklane lub tworzywowe naczynie, służące do długotrwałego przechowywania ciekłych i rzadziej stałych substancji chemicznych, których z różnych względów nie można przechowywać w zwykłych butelkach.

Krystalizator

Pomaga on przy tworzeniu kryształów, aby otrzymać kryształy przy pomocy krystalizacji należy usunąć nadmiar rozpuszczalnika, którym najczęściej jest woda (używając krystalizatora). W tym celu niekiedy do roztworów dodaje się mocnego alkoholu lub soli. Na ogół jednak dla otrzymania kryształów roztwór zagęszcza się aż do nasycenia. Podczas krystalizacji najpierw powstają bardzo drobne kryształki, które następnie rosną wzbogacając się często w nowe ściany i naokoło ich przyrastają inne kryształki. Różne zanieczyszczenia, pyłki itp. mogą stać się centrami krystalizacji. Pozostały po wydzieleniu się kryształów roztwór nasycony nosi nazwę ługu pokrystalicznego, z niego przez odparowanie mogą wydzielić się dalsze kryształy. Kryształy niektórych substancji dochodzą do znacznych rozmiarów, a co za tym idzie bardziej efektownie wyglądają. Aby zapobiec zmniejszaniu się koncentracji roztworu, powstałego w otoczeniu tworzącego się kryształu, umieszcza się w krystalizatorze aparaty mieszające, których zadaniem jest wyrównywanie powstających różnic koncentracji.

Laboratoria medyczne

Są one bardzo ważne dla naszego społeczeństwa, to dzięki nim możemy wykrywać i rozpoznawać choroby. Oczywiście w takim laboratorium musza panować bardzo sterylne warunki, wszystkie przyrządy muszą być zdezynfekowane, aby nie było możliwości dostania się do pobranych próbek żadnych drobnoustrojów, zanieczyszczeń itp. Laboranci muszę być specjalistycznie przygotowani do tej pracy, muszą mieć odpowiednie kwalifikacje, aby nie popełnić żadnego błędu. Często zdarzały się przypadki, że pomylono próbki, a co za tym idzie wyniknęła z tego ogromna afera, jednak teraz już tego typu komplikacje są nie do przyjęcia i praktycznie się już nie zdarzają. Ludzie zajmujący się badaniem próbek muszą być bardzo uważni i dokładni, muszą mieć doskonały wzrok i zdolności manualne, coraz częściej sprzęty w laboratoriach wykorzystują prąd i człowiek już nie stanowi tak ważnego aspektu, jak kiedyś, jednak nawet pracę maszyn trzeba nadzorować, wszystko oczywiście zależne jest od rodzaju wykonywanej pracy. Są takie rzeczy, których maszyny nie są w stanie wykonać.

Laboratorium

Pomieszczenie wyposażone w specjalistyczną aparaturę, umożliwiającą prowadzenie doświadczeń, badań eksperymentalnych, analiz lekarskich, ekspertyz technologicznych, itp. Pracownicy laboratoriów to laboranci. Wyróżniamy laboratoria fizyczne, chemiczno-biologiczne, medyczne, przemysłowe, pomiarowe. Pomieszczenia laboratoryjne przyjmują różne postacie, które są zależne od eksperymentów w nich wykonywanych. Bywają to niewielkie pomieszczenia- wielkości przeciętnego pokoju mieszkalnego, a także ogromne pomieszczenia przypominające hale fabryczne, a czasem nawet ogromne kompleksy przypominające niewielkie miasta. W związku z dynamicznym rozwojem laboratoriów, poszukiwanych jest wiele osób do pracy w nich. Płaca w laboratoriach jest zależna od kwalifikacji danej osoby, rośnie wraz z wykształceniem. Laboratoria stale podnoszą jakość usług poprzez wykorzystywanie coraz to nowszych technologii, co za tym idzie- nowszego, lepszego sprzętu, laboratoria dostają na niego specjalne dotacje z Unii Europejskiej.

Laboratorium biologiczno- chemiczne

Laboratorium takiego typu musi mieścić się w pomieszczeniu o określonych cechach, np. pomieszczenie musi być dobrze wentylowane, musi posiadać wymiary od 10 do 300m², w skład jego zaopatrzenia muszą wchodzić specjalistyczne meble, a także ogromne ilości różnego rodzaju szklanego sprzętu. Wśród Laboratoriów chemicznych wyróżniamy: laboratoria ‘pod specjalnym nadzorem’- (mikrobiologiczne, toksykologiczne itp.) w takich laboratoriach panuje kliniczna czystość, wszystko jest dezynfekowane, a laboranci mają odpowiednie stroje, które zakrywają ich ciało. Wszystko to dla bezpieczeństwa, aby nie zakazić się żadnym drobnoustrojem. Miejsca tego typu muszą być odizolowane od większych skupisk ludności. Laboratoria analityczne – w nich przeprowadza się różnego rodzaju analizy biologiczne, chemiczne itp. W tych laboratoriach nie panuje ogromny ruch, nieład. Ludzie są w nich na stałe przypisani do swoich stanowisk i wykonują cały czas te same czynności. Pomieszczenia tych laboratoriów zazwyczaj są małe. Laboratoria syntetyczne- w nich przeprowadza się syntezy najróżniejszych związków chemicznych. Sprzęty w tych laboratoriach są stosunkowo tanie, ponieważ cały czas istnieje w nich ryzyko wybuchu, pożaru. W laboratoriach tego typu panuje ciągły ruch, ludzie i sprzęty co chwilę zmieniają swoje miejsce.

Laboratorium fizyczne

Pomieszczenia tych laboratoriów są bardzo zróżnicowane, od najmniejszych pokoi do ogromnych hal. Wielkość, konstrukcja i sprzęt uzależnione są od badań, eksperymentów tam wykonywanych. Badania dotyczące fizyki ciała stałego można przeprowadzać w małych pomieszczeniach i używać aparatury zajmującej niewielkie powierzchnie. Natomiast badania cząstek elementarnych i ich zderzeń używając akceleratorów (są to urządzenia służące do przyspieszania cząstek elementarnych lub jonów do prędkości bliskich prędkości światła), których rozmiary mogą dorównywać wielkiemu miastu. W medycynie akceleratory stosuje się w radioterapii, czyli do leczenia schorzeń (nowotworów), poprzez naświetlanie ich promieniowaniem jonizującym. Mówi się, że laboratoria fizyczne są największymi obiektami badawczymi. Największy w Polsce akcelerator znajduje się w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów w Warszawie, a największe w Europie i na świecie znajdują się na terenie CERN w Genewie-Wielki Zderzacz Hadronów (ma obwód prawie 27 km).